Bedrift

Visste du at en av de største årsakene til fravær på jobb er knyttet opp mot plager i muskel og skjelettsystemet?

Velkommen til STERK-Bedrift.

Undersøkelser gjort av SINTEF på vegne av NHO viser at gjennomsnittlige kostander for en bedrift er 2600,- for hver dag den ansatte er borte fra virksomheten. Vi på STERK kan bidra til at sykefraværet i din bedrift synker, og at de ansatte blir mer fornøyd, sammensveiset og øker produktiviteten.

Les mer om våre referansebedrifter her

Tradisjonell bedriftshelsetjeneste har primært vært knyttet opp mot en helsestatus og blodprøver hos bedriftslegen. Vi på STERK mener at fastlegen i stor grad kan ivareta disse faktorene. STERK-bedrift er overbevist om at det å satse på livsstilsparametre vil øke trivsel på jobb, redusere sykefraværet, og øke produktiviteten. Hva kan vi på STERK hjelpe din bedrift med?

Produkter vi tilbyr.