Daglig leder – Koronaviruset og tiltak på STERK

Takk for at du hjelper oss med å begrense smitte!

Er du syk med luftveissymptomer og/eller feber, ønsker vi ikke at du trener, får behandling eller
oppholder deg på STERK.

Har du vært i et område med utbredt smitte av Korona, skal du være hjemme i 14 dager
etter hjemkomst (hjemmekarantene)

Bor du sammen med en som er definert som mistenkt tilfelle (har tatt prøver), skal du ha
karantene hjemme inntil eventuelt negativt prøvesvar foreligger.

Har du hatt nærkontakt med et bekreftet tilfelle av Korona, skal du ha hjemmekarantene i
14 dager etter siste tidspunkt for kontakt.