Kjære medlem og kunde!

Videre følger en statusoppdatering fra oss på STERK

 

Vi håper dere alle har hatt en fin påske til tross for en annerledes tid for oss alle.

Vi har de siste ukene holdt trykket oppe på våre ONLINE gruppetimer. Vi vil benytte anledningen til å takke alle dere som engasjerer dere med å være med på timer, kommentere og «like» det vi leverer. Vit at dette gir våre trenere økt motivasjon til å levere timer selv om vi ikke fysisk får møtt dere.

Til tross for stor lojalitet i medlemsmassen, ser dessverre STERK Helse som andre treningssentre at mange av kundene velger å fryse eller si opp sitt medlemskap hos oss. Pr dd har vi dessverre mistet en betydelig andel medlemmer. Du skal vite at vi stadig jobber med løsninger og muligheter for at STERK når dette er over igjen vil kunne fortsette drift som normalt. Den største utfordringen er usikkerheten rundt hvor lenge dette vil vare, og når vi og resten av samfunnet igjen kan leve som tidligere. Fra mandag 20.04.20 fikk vi av myndighetene lov til å åpne senteret igjen for drift av fysikalske tjenester. Da vi på vårt legesenter STERK Legevakt øst driver Feber poliklinikk for bydel gamle Oslo og Grünerløkka, vil også deres muskel og skjelett-team i tiden fremover operere fra STERK på Løren torg. Vi har nå også fått muligheten til å drifte PT/rehabilitering 1 til 1. Kontakt oss gjerne for en avtale.

Hvordan håndterer STERK ditt medlemskap den tiden du ikke får trent på STERK?

Mange av dere har spurt oss om trekk som ikke har blitt sendt ut, og hvorfor vi ikke trekker medlemskap som vanlig. Da du som kunde ikke har hatt mulighet til å trene på STERK fra 13.03.20, settes alle medlemskap på midlertid frys fra 13.03.20 og inntil vi åpner senteret igjen. Du trenger ikke fryse medlemskapet ditt dersom søknad om frys er knyttet til Covid- 19. Medlemskapsavgift vil IKKE bli trukket på noen medlemskap. Velger du å si opp ditt medlemskap, følges vanlige regler med en (1) måned oppsigelsestid. Vi håper du velger å la ditt medlemskap stå aktivt og kommer tilbake til oss den dagen vi igjen kan åpne senteret for egentrening. Vi bad dere tidligere om å bli med på et solidarisk trekk, men har valgt å ikke sende dette, da vi da ville mistet muligheten til en liten kompensasjon fra myndighetene. Vi er likevel ekstremt takknemlige for alle mailer, SMS og innlegg vi fikk fra dere som ville betale medlemskap for å hjelpe oss;) «Hvis man står med dritt opp til halsen, gjelder det å ikke henge med hodet»- Vi skal gjøre alt vi kan for å overleve denne tøffe perioden vi alle står i. Vår statsminister definerte denne krisen som en stor felles dugnad- Vi håper og tror at også denne dugnaden avsluttes med smil, boller og brus!

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på:  trening@sterkhelse.no. Da alle ansatte som sitter med medlemskap er permittert ber vi om forståelse for lang responstid.

 

 

Takk igjen for støtten!

Med Hilsen

Kjetil Larsen- STERK Helse AS