Personvernerklæring

Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger og vil til enhver tid behandle din informasjon med respekt. Når du bruker vår nettside eller bruker våre tjenester som pasient eller treningsmedlem skal du føle deg trygg og ivaretatt. STERK og medfølgende tjenester eies og driftes av Sterkhelse As Org 898 503 992, Peter Møllersvei 5B, 0585 OSLO.

Om Personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er informasjon som samles som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Sterkhelse As er ansvarlig for at din informasjon behandles i samsvar med Norges lover. Datatilsynet fører tilsyn om at loven overholdes.

Vi er pålagt å oppbevare nødvendig informasjon for regnskapsføring, medlemskap og journal. Historikken rundt dine tidligere kjøp av tjenester og journalpliktig informasjon hos oss kan derfor ikke slettes. All annen informasjon knyttet til deg har du rett til innsyn i og krav på å få slettet dersom du ønsker det. Vi har innført rutiner for å sikre at dette skjer i tråd med gjeldende regelverk.

 

Dine helseopplysninger

Vi er autorisert helsepersonell av Helsedirektoratet og vi følger Helsepersonelloven.

Det stilles strenge krav for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet ved behandling av helseopplysninger. Sterkhelse As arbeider systematisk for å oppfylle kravene, og behandle helseopplysningene til våre pasienter på en god og sikker måte.

Internt i klinikken har våre medarbeidere kun tilgang til journal til sine egne pasienter. Hele journalen, inkludert fødselsnummer og personalia, oppbevares kryptert i journalsystemet ProMed.

Promed har en databehandleravtale i henhold til eksisterende personvernslovgivning.

 

Dine medlemskapsopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger for å kunne administrere ditt kundeforhold og medlemskap hos oss på treningssenteret. Vårt behandlingsgrunnlag i dette tilfellet er en inngåelse av kontrakt og samtykke ved oppstart av medlemskapet.

Personopplysningene oppbevares i vårt medlemssystem BRP systems, som støtter prinsippene om dataminimering, riktighet, lagringsbegrensning, integritet og fortrolighet.

BRP legger også til rette for å ivareta de registrertes rettigheter til innsyn, korrigering, sletting, begrensning av behandling, dataportabilitet og samtykke. BRP har en databehandleravtale i henhold til eksisterende personvernslovgivning.

Opplysninger vi registrerer er navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, postadresse, bilde og type medlemskap. Vi henter opplysningene fra den registrerte selv.

Dersom Sterkhelse As skal behandle personopplysninger til barn under 16 år kreves det samtykke fra de foresatte.

 

Vår håndtering av ditt betalingskort

Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Vi benytter Melin medical som betalingsleverandør i klinikken.

 

Våre nettsider

Når du besøker våre nettsider samler vi og vår underleverandør av nettsiden (Idium AS) inn og lagrer informasjon om brukeratferd. Dette omfatter opplysninger om din IP-adresse, nettleser, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden, hvilket nettsted du kommer fra og nettaktivitet på våre nettsider.
Formålet med behandlingsaktivitetene er å optimalisere våre nettsider ovenfor våre besøkende samt utføre analyser av trender og mønstre ved bruken av nettsidene. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilpasse vår nettsider og tjenester til brukernes antatte behov. Lenger ned i personvernerklæringen finner du nærmere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler (cookies).
Anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg vil kunne bli brukt og beholdt for statistiske og analytiske formål.

Kontaktskjema, informasjon og nyhetsbrev

Dersom du tar kontakt med oss, ved utfylling av kontaktskjema eller lignende, kan innsamlede opplysninger benyttes for å kontakte deg, i tillegg til å sende deg informasjon som er relevant. I våre kontaktskjema innhentes typisk navn, e-post-adresse, telefonnummer og eventuelle andre opplysninger du oppgir.
Det rettslige grunnlaget for nyhetsbrev og elektronisk markedsføring er enten at det foreligger et eksisterende kundeforhold og du ikke har reservert deg mot å motta våre henvendelser.

 

Deling av opplysninger til tredjepart

Dine personopplysninger vil aldri bli delt med uvedkommende.  Vi vil kun dele informasjon hvis det er nødvendig for å gi tilstrekkelig helsehjelp. Dette kan være feks henvisning til sykehus, NAV (sykmelding), HELFO (trygdeoppgjør) eller annet autorisert helsehjelp.

 

Bruk av informasjonskapsler til analyse, brukervennlighet og markedsføring

Vi bruker informasjonskapsel (cookies) for å bedre brukeropplevelsen av nettsiden vår. Dette er en liten tekstfil som lagres i nettleserens minne. Vi bruker denne informasjonen til å se hvordan sidene våre blir brukt og finne ut mer om hvordan vi kan forbedre oss.

 

Google Tag Manager

Vi bruker Google Tag Manager for å administrere informasjonskapsler.

 

Google Analytics

Dette er vårt analyseprogram. Vi bruker det for å se hvor brukere av siden kommer fra, hvordan siden blir brukt, hvilke sider som blir besøkt eller ikke besøkt. Denne informasjonen bruker vi for å gjøre vurderinger for forbedringer.

 

Facebook Pixel

Vi benytter oss av en Facebook pixel for markedsføring. Dette bruker vi dersom vi ønsker å nå deg som har vært på vår side.

 

Mailchimp

Vi benytter Mailchimp for utsendelse av e-post med vårt nyhetsbrev.

 

Slik kan du unngå cookies:

Dersom du ønsker unngå cookies, kan du deaktivere bruken av disse i din nettleser. Les her for å lære hvordan du kan deaktivere cookies på din nettleser: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Du kan også slette alle cookies manuelt i din nettleser.

 

Administrering av personopplysninger

I henhold til norsk personvernlovgivning her du en rekke rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg. Som registrert har du i utgangpunktet følgende rettigheter:

  • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene.
  • Rett til retting – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet.
  • Rett til sletting – du har med visse unntak rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg.
  • Rett til å kalle tilbake samtykke – du rett til å kalle tilbake et samtykke du har gitt til oss som vi har innhentet for behandling av personopplysninger som krever samtykke. Du har også rett til enhver tid til å protestere mot at personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring.
  • Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et maskinlesbart format og til å overlevere disse til en annen tjenesteleverandør.
  • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å henvende rette en henvendelse til oss først.

Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysningene.

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg og til å bestemme hvordan vi skal bruke disse.

Dersom du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du endre dette ved å ta kontakt med oss.

Har du spørsmål om dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på post@sterkhelse.no
NB: Dette gjelder ikke dine helseopplysninger.

Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om Sterkhelse As sin personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på: privacy@sterkhelse.no

Har du spørsmål angående din journal, ring oss på: 21082800