Fysioterapeut

Hos oss kan du komme raskt i gang med de rette tiltakene! Det er ingen ventetid og våre fysioterapeuter har høy fagkompetanse.

Mange som har vært til sin fastlege med muskel- og skjelettplager blir henvist til fysioterapeut. Det vil i prinsippet si at man kan få stønad til behandling etter at man har nått egenandelstak2 på 2670 kr,- dersom behandlingen foregår hos en terapeut med offentlig kommunal avtale. Da andre pasientgrupper (f.eks. kirurgi, revmatisme, pediatri og nevrologi) er prioriterte hos de kommunale fysioterapeutene, medfører det ofte lange ventelister og tiltakene som skulle gjøre deg bedre kan bli satt på vent i mange måneder.

Hos oss kan du starte din behandling hos fysioterapeut i løpet av få dager! Henvisning er ikke nødvendig.

Hos våre fysioterapeuter får du:

En behandler som tar seg tid til å se og høre deg og ditt problem
En grundig funksjonsundersøkelse
Hjelp til effektiv smertelindring
Svar på dine spørsmål om din plage
Råd og hjelp med hvordan du kan hindre at smertene kommer tilbake

Alle STERK sine fysioterapeuter er også utdannet personlig trenere.

Hva kan STERKs fysioterapeuter gjøre for deg?

  • Muskulære behandlingsteknikker
  • Nålebehandling
  • Trykkbølgebehandling (rESWT) – les mer om dette her.
  • Rehabilitering, forebyggende trening og idrettsoptimaliserende trening
  • Enkle og praktiske tips og råd for mindre smerte i hverdagen
  • Ergonomisk arbeidsplasstilpassninger eskternt
  • Diagnostisk ultralyd undersøkelse

Våre fysioterapeuter benytter det siste innen kunnskap for å hjelpe deg med dine plager! Med 1200 kvm rehab – og treningssone har de verktøyene de trenger for å gjøre deg sterkere!