Funksjonell Rehabilitering

Funksjonell rehabilitering er ofte det neste steget etter du har vært inne hos en behandler og har blitt forespeilet en behandlingsplan. Ved mange skader/plager vil nettopp første steg være et samarbeid med en behandler.

Når skaden er leget vil det ofte være svært gunstig å fortsette opptreningen, både av tidligere skadet struktur, men også ved å optimalisere bevegelsesmønsteret. Dette for å motvirke innarbeidede kompensasjonsmønster fra den tiden du ikke kunne bevege deg normalt. Bevegelseskvalitet, normalisering av bevegelse og re-læring av motorikk er ofte stikkord tidlig i rehabiliteringen. Videre er det viktig å nærme seg mer funksjonelle bevegelser etterhvert som strukturene styrkes og trenger progresjon.

Ved en grundig kartlegging av svake punkter i kroppens strukturer eller bevegelsesmønstre, vil våre personlige trenere sørge for god opptrening mot en hverdag med mindre smerter og bedre prestasjoner.

Velg din PT her

20150201-IMG_6095