Nakkeplager

Hvert år opplever mellom 30-50% av befolkningen nakkeplager. Dette tallet gjennspeiles hos oss, da nær halvparten av alle våre pasienter oppsøker oss for hjelp for forskjellige typer nakkeplager.

Nakkens funksjoner er kompliserte og spiller en helt sentralt rolle i bevegelsesapparatet. Finmekanikken i nakken består av et intrikat sammspill mellom ledd, muskulatur og store deler av nervesystemet. Vi er derfor helt avhengig av at nakkens finmekanikk er intakt for å holde balansen, utføre presise bevegelser og orientere oss etter sanseinntrykk fra syn og hørsel.

 

 

Det kan være vanskelig for våre pasienter å skille mellom plager fra nakke, øvre rygg og skuldre, og ofte henger smertene sammen og kan gå over i hverandre. Smertene kan lett forplante seg ut i armene eller gi hodesmerter via ulike smertebaner. Mekanisk trykk på nerverøttene grunnet prolaps eller slitasje med trange rot kanaler kan gi smerter ut i armene. Leddlåsninger og triggerpunkter i nakkemusklene kan forutsake ansikssmerter, øresmerter, hodepine, svimmelhet og utløse migrene. Vi utfører en  grundig undersøkelse for å kartlegge disse forholdene.

Smertene du opplever kan være ett resultat av endringer i hvordan musklene og leddene oppfører seg og fungere. Musklene blir stramme og verkende, og leddende stivner, noe som reduserer evnen til å bevege hodet i ulike plan. Det er ikke uvanlig med assosiert hodepine og svimmelhet.

Vanlige symptomer:

Nakken låser seg spontant og blir stiv og smertefull
Redusert bevegelse i nakken
Hodet holdes sjevt for å unngå smerter
Smertene kan være av intens karakter som gjør det vanskelig å løfte hodet uten hjelp fra armene
Smerter mellom skulderblad
Hodepine
Svimmelhet
Prikking og nummenhet i armen/fingre
Nedsatt konsentrasjon, tretthet og søvnforstyrrelser

Vi kan hjelpe!

Undersøkelser viser at jo raskere du kommer tilbake i bevegelse og normalaktivitet, desto raskere blir du smertefri. Frykt og høyt fokus på smertene, samt inaktivitet gir dårligere prognose på sikt. Vi annbefaler derfor at du tar kontakt med en av våre behandlere raskt for å avdekket årsak og får hjelp og gode råd til å gjennoppta normal bevegelse og aktivitet.

For å avgjøre hvilken behandling som er best egnet for din plage utføres det en grundig sykehistorie og en god klinisk undersøkelse. Våre klinikere innehar kompetansen som skal til for å diagnostisere og behandle de fleste nakkeproblemer. I behandlingen benyttes det en rekke metoder og teknikker for gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:

  • Leddbehandling/leddmanipulasjoner
  • Intramuskulær nåle behandling (IMS)
  • Muskulære teknikker
  • Tøyninger
  • Sansemotorisk trening og slyngebehandling
  • Mobiliseringer og traksjoner
  • Avspennende tiltak, råd og veiledning
  • Øvelser, rehabilitering og forebyggende trening

Påvirker nakkesmertene arbeidsevnen vil din primærbehandler kunne gi forslag om tilrettelegging på jobben, eller sykemelding ved nødvendighet. Vi har også fysioterapeuter med spesial kompetanse innen ergonomi som utfører eksterne arbeidsplassvurderingermed tilrettelegging på din arbeidsplass.