Økt styrke

Styrketrening har mange gunstige helseeffekter, og bør inngå som en del av treningen hos de aller fleste. Styrketrening vil redusere tap av,- eller øke muskelmasse, samt redusere fettmasse over tid. For eldre henger styrke direkte sammen med evnte til å fungere i hverdagen, samt balanse og fallforebygging. For den yngre delen av befolkningen kan det være lurt med styrketrening for å prestere bedre i idrett, øke forbrenningen, få mer overskudd i hverdagen og effektivisere styrken du allerede har. Det er viktig å presisere at en økning i styrke ikke må gi en økning i muskelmasse. Våre trenere kan hjelpe deg med å forstå hvordan dette henger sammen.

Styrketrening vil sørge for økt evne til å generere kraft, noe som er nyttig enten du er interessert i å fungere godt i din hverdag, eller å bli sterkere i baseøvelser. Økt styrke uansett mål, vil være med på å øke din toleranse til hverdagens påkjenninger og belastninger. Det er også vist en sammenheng mellom bedret helse, både fysisk og psykisk, og styrketrening. Bedret styrke gir større selvtillit! En annen fordel med styrkeøkning er at det er veldig målbart og det er lett å måle konkret fremgang.

Evnen til å utvikle kraft vil også være med på å gi bedret kroppskontroll og koordinasjon.

Velg din PT her

IMG_5617