Svimmelhet

En stor andel av våre pasienter søker hjelp hos oss for behandling av svimmelhet. Vi forstår at dette for mange oppleves meget plagsomt og skremmende, men du skal vite at det sjelden er farlig! Faktisk er svimmelhet en vanlig helseplage som rammer 20-30% av befolkningen.

Svimmelhet er en samlebetegnelse for plager som gyngefølelse, spinnesensasjon eller ubalanse. Det å være svimmel er ikke en sykdom, men et symptom på at kroppens evne til å holde seg balansert og stabil er redusert.

 

 

Svimmelhet – det motsatte av balanse

Hjernen vår utfører kontinuerlig beregninger for at vi skal kunne holde oss oppreist.

For å klare dette, mottar hjernen informasjon fra balanseorganet i øret, øyne og reseptorer i muskler og ledd. Denne informasjonen integreres og brukes til å opprettholde stabilitet og balanse. Kommer systemet ut av ”balanse” og oppfatter informasjonen den får fra disse strukturene som motstridene, oppstår symptomet svimmelhet. Det er viktig å merke seg at balansesystemet er automatisert. Det er først når det ikke virker at plagene dukker opp.

Årsaker:

Muskelspenninger og leddrestriksjoner i nakken
Tilstander som krystallsyke og virus på balansenerven
Psykologiske faktorer som stress, anspenthet, nedstemthet og angst
Medisinske grunner som eks. høyt blodtrykk
Bivirkninger fra medikamentell bruk

 

Vi kan hjelpe!

Svimmelhet alene er sjelden symptom på livstruende sykdom. For mange handler svimmelhet om følelsen av å miste kontrollen. Frykt og anspenthet er vanlig, og dette kan i sin tur føre til utmattelse. For å bli bedre, er det viktig at du føler deg trygg på at det ikke feiler deg noe alvorlig. Riktig diagnose og oppfølgning er viktig for å mestre behandling og egenaktivitet. En svimmelhetsundersøkelse må derfor teste alle de elementene som bidrar til å holde deg i balanse.

Våre pasienter opplever en lettelse når de forstår at nakkesvimmelhet i stor grad kan løses av en selv. Ved å ta bevisste valg på hva du selv, og kroppen din, trenger for å trives, er prosessen i gang. Behandling av nakkesvimmelhet skiller seg i liten grad fra behandling vi tilbyr for spenningshodepine eller ikke spesifikke nakkesmerter.

Normalt deles behandlingsforløpet i en passiv og en aktiv del. Den passive behandlingen innebærer at kiropraktor, fysioterapeut eller muskelterapeut løser opp i låsninger og muskelspenninger. Den aktive behandlingen består av øvelser og livsstilsvalg du selv gjør for å øke robusthet og stabilitet.