Trening for eldre

For eldre har trening en vesentlig rolle for en sterk og frisk hverdag. Styrketrening vil motvirke en naturlig nedgang i muskelmasse, og samtidig sørge for bedret kroppskontroll og balanse. Dette kan redusere risikoen for fall, samt øke kraftutviklingen og hastigheten på dagligdagse gjøremål. Styrketrening er også en viktig treningsform for å forebygge og motvirke beinskjørhet, da særlig med tanke på den kvinnelige delen av medlemsmassen.

Det fine med trening er at alle aldersgrupper responderer like godt på styrketrening, bare at den eldre delen av medlemsmassen vil kunne ha behov for litt lengre tid til restitusjon. Dette er selvsagt noe som det tas hensyn til når man lager et opplegg sammen med en personlig trener.

Våre personlige trenere vil ta utgangspunkt i dine utfordringer, og legge opp til trening som fokuserer på styrketrening, kondisjonstrening, balanse og koordinasjon og bevegelighet, avhengig av behov og ønske.

Velg din PT her