Trening for gravide

Mange gravide opplever en nedgang i fysisk aktivitet når de går inn i en svangerskapsperiode. Dette kan skyldes de fysiologiske endringene som oppstår. Enten i form av uvelhet og kvalme, eller smerter fra bekkenleddene og kroppen generelt. Smertene oppstår ofte som en følge av nedsatt styrke og stabilitet over nevnte ledd, og det er mye som kan gjøres for å minimere denne gjennom tilrettelagt aktivitet og trening.

Trening for å opprettholde kroppskontroll og styrke er vesentlig for å ha en best mulig hverdag. Våre personlige trenere står klare til å hjelpe deg trygt og effektivt med trening gjennom graviditeten, samt sørge for et godt utgangspunkt for å gjenoppta treningen etter fødsel.

Velg din PT her