Idrettsspesifikk trening

Idrettsspesifikk trening er trening som retter seg direkte mot en idrett. Dette kan være enten prestasjonsfremmende eller skadeforebyggende trening, eller en kombinasjon av disse. I dette tilfellet har ofte kunden et svært konkret mål å jobbe etter. Enten i form av egne målsetninger eller at kunden sammen med sin personlige trener tar tak i idrettens arbeidskrav og definerer mål ut i fra denne.
Vi har personlige trenere som har spesifikke idretter de er gode på, enten det er styrkeløft, olympiske løft, ballidretter, løpeidretter osv.

Våre personlige trenere vil kartlegge arbeidskravene din idrett stiller, samt teste og vurdere din kapasitet i forhold til disse. Gjennom dette vil det bli lagt opp et opplegg som vil ta tak i dine svakeste sider, bedre de viktigste egenskapene din idrett krever, samt sørge for skadeforebyggende trening. Treningen vil også kunne periodiseres i stor grad slik at opplegget vil variere i mellom alt fra om du er i sesong eller i grunntreningsperioden.

Velg din PT her

20150201-IMG_5960