Smittevern

1. Du har kun adgang til STERK dersom du er helt symptomfri.

2. Vask alltid hendene/bruk antibac og tørk over telefonen med overflatedesinfeksjon ved ankomst.

3. Hold anbefalt avstand til andre – 1 meter avstand til andre på senteret ved lav-intensitets trening og 2 meter ved høy-intensitetstrening.

4. Ingen fysisk berøring mellom ansatte/instruktør/personlig trener og kunde/medlem.

5. STERK pålegger medlemmer å vaske over berøringspunkter på apparater etter bruk.

6. Kalk eller annet eksternt utstyr skal ikke benyttes på senteret.

7. Personlige eiendeler, inkludert bagger, skal oppbevares i garderober og ikke medbringes inn i studio.

8. Ha god hoste- og håndhygiene under treningen, utfør grundig håndvask ved behov.

9. Dersom du tilhører risikogruppen – oppsøk lege eller spør oss for medisinske råd.

10. STERK forbeholder seg retten til å kunne avvise besøk dersom senteret er fullt, og vi ikke klarer å overholde smittevernregler.