STERK Bedrift

STERK tilbyr vi en rekke livsstilsleveranser med mål om å skape flere sunne arbeidsplasser med økt fokus på arbeidstakeres helse og livsstil. Livsstilsrelatert sykdom og plager, samt muskel- og skjelettplager står for den største andelen av sykefraværet til bedrifter.  Stadig flere virksomheter iverksetter livsstilstiltak rettet mot arbeidstakeres helse. Forskning viser at dette reduserer sykefravær, øker trivsel, og styrker sosialt samhold og produktivitet.

I henhold arbeidsmiljøloven er det et overordnet krav at bedriften skal ha oversikt over de forhold som har et potensial for å påføre ansatte muskel- og skjelettplager eller sykdommer- på kort eller lang sikt – i sitt arbeidsmiljø. For å finne de rette tiltakene bistår STERK i risikovurderinger og  grovkartlegging av bedriften. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å iverksette presise og målrettede tiltak, på gruppe- og individnivå. STERK skreddersyr produkter til bedrifter innen følgende fagområder; Trening og fysisk aktivitet, kosthold, livsstils veiledning, muskel og skjelettplager og ergonomi.

Vi tilbyr bedrifter risikovurderinger, kartlegginger, veiledning, foredrag, kurs, og trening ut fra bransjespesifikke utfordringer; for kontorarbeidsplassen, ved fysisk krevende yrker eller ved andre fysiske utfordringer i hverdagen.

 

Trening og fysisk aktivitet

Bedriftsmedlemskap på STERK

Vi tegner gjerne en bedriftsavtale for dere ved vårt moderne treningssenter her på Løren. Vi har ulike modeller for dette, enten at bedriften betaler medlemskapet, eller at STERK subsidierer slik at den ansatte selv betaler en lavere avgift hos oss.

Personlig trening i gruppe

Ulike gruppetreningskonsepter basert på bedriften og de ansattes behov. Treningen kan gjennomføres ute i bedrift, eller på STERK ut fra bedriftens ønsker.

Energipauser

Enkel og lystbetont fysisk aktivitet ledet av instruktør i arbeidstiden. Øvelser for sirkulasjon, styrke, uttøyning og avspenning.

Foredrag

Vi holder foredrag for ledere og ansatte med mål om å fremme fysisk aktivitet og helsefremmende tiltak på individ- og gruppenivå.

Treningsveiledning

Veiledningstime med personlig trener som hjelper de ansatte i gang med treningen. Dette kan gjennomføres på arbeidsplassen eller på STERK sine lokaler.

Personlig trening

Vi på STERK mener at alle kan dra god nytte av å lære av en personlig trener (PT). Vi har god erfaring med å følge opp alt fra nybegynnere til livsstilsendringer. En personlig trener vil i samarbeid med bedriften kartlegge utgangspunkt, mål, og også finne ut av bedriftens behov og skreddersy et helhetlig opplegg som passer bedriften.

Fysiske tester

STERK definerer ulike fysiske tester som passer for deres bedrift og de ansattes arbeidskrav.

Kosthold

Foredrag og kurs

STERK med sine ernæringsrådgivere holder foredrag og kurs for å fremme et sunt kosthold i bedrift.

Individuell kostholdsveiledning

STERK har et mål for øye, skape en livsstil og kosthold hos ansatte som gir en bedre helse og mer overskudd. Individuell kostholdsveiledning kan gjennomføres ute i bedrift eller på STERK.

Livsstils veiledning

Livsstilsveiledning og Kroppsanalyse

Vi utfører kroppsanalyser ute i bedrift, f.eks. ved helsedager for å rette fokus mot livsstil og helse hos de ansatte.

Foredrag og helsedager

Stadig flere bedrifter etterspør helsedager med foredrag og helseundersøkelser basert på bedriftens behov. STERK bistår med helsedager basert på kartlegginger av bedriftens behov.

Muskel- og skjelettplager

Massør i bedrift

Vi har massører som kan komme ut til din bedrift, eller at den ansatte kommer inn til vår klinikk. Vi ser at mange ansatte setter stor pris på en liten pause fra arbeidsplassen, og får redusert spenninger i muskulatur grunnet jevnlig massasje fra våre terapeuter.

Individoppfølging i klinikk

Vi vet at noe av årsaken til langtidssykefravær er lange offentlige helsekøer. Vår målsetning er å kunne respondere raskt ved bedriftens henvendelse og tilpasse oppfølgingen til den ansattes behov. Vårt helseteam består av kiropraktorer, fysioterapeuter, osteopater, massører og spesialiserte trenere, som står klare til å hjelpe bedriften. Ved behov gjøres dette i samarbeid med lege, psykolog og arbeidsgiver.

Ergonomisk risikovurdering

En ergonomisk risikovurdering er en gjennomgang av hva som kan forårsake muskel- og skjelettplager, for å kunne vurdere om det er tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om det bør gjøres mer for å forebygge muskel- og skjelettplager. Bedriftens rutiner og prosedyrer, samt ansattes behov og forutsetninger vurderes også.

Arbeidsplassvurderinger ved tungt fysisk arbeid

For bedrifter med tungt fysisk arbeid utfører vi en gjennomgang av arbeidsplassen ved bruk av samtale og observasjon av utførelse av arbeidsoppgaver og arbeidsplass. Bedriften får en tilbakemelding på arbeidsoperasjonene og anbefalte videre tiltak.

Kontorarbeidsplassvurderinger

STERK bistår bedrifter med arbeidsplassvurderinger for kontoransatte. Våre fysioterapeuter vurderer arbeidsplassen, arbeidsoppgaver og tilretteleggingsmuligheter i lys av ansattes forutsetninger og behov. Tiltak den ansatte selv kan gjøre gjennomgås. Bedriften får en tilbakemelding på arbeidsplassen og anbefalte videre tiltak.

Ergonomikurs og foredrag

Vi bistår bedriften med foredrag og kurs etter kartlegging av bedriftens behov, med mål om å forebygge muskel- og skjelettplager hos de ansatte.

Ønsker du en sterkere, mer attraktiv og produktiv bedrift? Ta kontakt med oss!