Mandag 15.06.20 fikk STERK endelig åpne dørene igjen. Etter å ha blitt regulert stengt av myndighetene i 3 måneder, var det godt å endelig se og snakke med våre gode medlemmer igjen. Vi på STERK elsker fysisk aktivitet og hjelpe mennesker til en bedre livsstil og helse. Vi vet at mange av dere har et stort behov for våre tjenester som direkte bidrar til økt livskvalitet. Vit vi har savnet dere disse månedene vi har måttet holde stengt.

Du skal vite at den perioden vi nå legger bak oss har vært svært belastende for oss på STERK. For det første har bedriften tapt mye penger de siste månedene i form av bortfall av inntekter på medlemskap og nyinnmeldinger. I tillegg har, og er, en rekke av våre ansatte permittert fra sine stillinger. For å sikre videre økonomisk forsvarlig drift, ser vi oss nødt til å holde kostander nede en lang tid fremover også. Til tross for dette er vi sikre på at vi skal kunne gi deg som kunde den servicen og produktet du kjenner fra før.

Etter påske fikk vi igjen lov til åpne døra for vår klinikkdrift, og da særlig våre behandlere innen muskel og skjelett. Her har vi nå full drift, og det er tankevekkende å se hvor mange i samfunnet som har fått økende muskel og skjelettplager knyttet til den tøffe tiden vi alle har levet i. Du skal vite at våre behandlere står klare til å se på deg også dersom du har behov.

En annerledes sommerferie er i gang for mange av oss. STERK holder naturligvis oppe hele sommeren. Våre åpningstider finner du på våre nettsider sterkhelse.no. Vi håper du kommer inn til oss til tross for sol og fint vær- Selv om det har vært noen ekstremt gode sommerdager, kan det være godt å kjøle seg litt ned hos oss;)

Vi håper at du som medlem IKKE fryser ditt medlemskap i sommer. Som de fleste vet åpner vi nå STERK i lavkonjunktur, og etter flere måneder uten inntekt må vi bygge opp på nytt.

Du skal vite at vår arena er så trygg som overhodet mulig iht til fare for smitte. Vi desinfiserer alt utstyr flere ganger daglig, samtidig som at du som bruker utstyret skal vaske ned dette etter bruk.

Hva skal du tenke på når du trener hos oss;

På et treningssenter er det mange felles kontaktpunkter for de som trener, på gruppetimer er man tett på hverandre og det er høy fysisk aktivitet med mye pust. Våre smittevernregler skal forhindre smittespredning under trening;

– Hold deg hjemme dersom du er syk eller har luftveissymptomer. Ikke besøk STERK før du har vært symptomfri i minst et døgn.
– Husk å holde god avstand til de andre som trener samtidig med deg. Hold to meters avstand ved hard trening, som kondisjonstrening og høyintensive gruppetimer. Én meters avstand ved moderat trening som styrketrening i studio.
– Vask eller desinfiser hendene før og etter treningsøkten, og underveis ved behov.
– Rengjør alt utstyr du berører med hendene, slik som alle apparater og manualer, etter bruk.
– Unngå å stå i kø. Trekk deg litt tilbake dersom det skulle bli mange mennesker for eksempel i resepsjon, ved apparatene eller foran toalettene.
– Overhold våre bestemmelser for maks antall personer som kan være samtidig på senteret med tanke på avstandskrav, tilgang på garderober, toaletter og dusjfasiliteter.
– Kun annenhvert kondisjonsapp vil være mulig å benytte, for å overholde kravet om avstand

Takk for at du overholder smittevernrådene myndighetene og vi på STERK har satt!

Ønsker du å lese mer om dette; https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/.

Til slutt vil vi takke dere for all støtte og lojalitet i en tøff tid. Vi gleder oss til høsten hvor folk virkelig kommer tilbake til treningsentrene. Med ønske om en god sommer om den blir på Løren eller andre steder i Norge.

God sommer fra oss på STERK