Trening for kreftpasienter

Trening for kreftpasienter

Våre personlige trenere Dan og Camilla har begge utdannet seg til Aktiv-instruktører, med kompetanse på trening og kreft. STERK ønsker å tilby råd og veiledning til personer som har gjennomgått kreftbehandling om hvordan man kan opprettholde eller bedre fysisk kapasitet og helse.

Kreftpasienter opplever ofte redusert fysisk kapasitet på grunn av sykdommen, bivirkninger av behandlingen og også som direkte følge av behandlingen. Det å tilrettelegge aktivitet og trening for kreftpasienter er derfor et viktig tiltak for å forbedre funksjonsnivå, helse og livskvalitet.

Tidligere diagnostisering og bedre behandling av kreftpasienter har ført til at stadig flere overlever sykdommen. Det foreligger god dokumentasjon for at fysisk aktivitet kan bidra til å bedre livskvaliteten hos denne gruppen. Mange pasienter har et godt tilbud om trening på sykehuset, og flere ønsker å fortsette med treningen etter endt sykehusopphold. Det finnes i dag få tilbud om oppfølging utenfor sykehusene, og mange savner et sted å oppsøke kyndig veiledning.

Dette tilbudet har vi nå på STERK.

Om dette er noe for deg eller noen du kjenner, men STERK er litt for langt unna, finner du liste over sertifiserte AKTIV-instruktører her: pusterommene.no