Trening og fysisk aktivitet er din beste medisin!

Trening og fysisk aktivitet er din beste medisin!

STERK har inngått ett samarbeid med Medical City og Sinsenklinikken. Se hvilke fordeler dette gir deg!

Målet er ett bedre samarbeid rundt nettopp din helse og utvikle en felles stategi som forebygger livsstilsrelaterte sykdommer.