Våre referansebedrifter

selvaag_bolig_logo_samlet-03

«Selvaag Bolig har siden 2012 benyttet seg av STERK sitt tilbud innen behandling og trening. Samarbeidet har bidratt til bedriftens lave sykefravær og høye grad av medarbeidertilfredshet.
Kombinasjonen av solid faglig kompetanse og serviceinnstilling gjør at STERK skiller seg ut som en foretrukken samarbeidspartner»
Monica W. Eriksson, HR-leder i Selvaag Bolig

 

stensrud-600x96

 

Vi innledet for et år siden et samarbeid med STERK om å inspirerer til økt trening blant våre ansatte. Vi valgte å sette opp en fast treningstime i uken med personlig trener fra STERK og gjennomførte også frivillige fysiske- og helsemessige tester for de ansatte før oppstart. Tilbakemeldingene fra de ansatte har vært udelt positive og nå deltar over halvparten av de ansatte på den ukentlige treningen. STERK har kreative og inspirerende trenere som klarer å motivere de ansatte til maksimal innsats hver gang. STERK utmerker seg også ved at de er et enestående senter med høy grad av service, positiv energi og kompetente personale.Flere av våre ansatte har også benyttet seg av det fysikalske tilbudet og vi har fått meget gode tilbakemeldinger på den behandlingen de har fått. I tillegg til at de ansatte har fått motivasjon til økt aktivitet har treningen bidratt til bedre miljø i bedriften og på sikt tror vi også at vi vil se lavere sykefravær.
Terje Negård – Økonomisjef/eier

 

cowi                                                               nortura-logo-positiv-m-tekst-2015

 

 

 

baker-hansen-logo-500x300-px                                      consignor